ovčie maslo

ovčie maslo
– maslo z nekľaganého ovčieho mlieka.
Vyrábalo sa v tradičných ovčiarskych regiónoch. Používalo sa ako omasta, ale aj ako účinný liek v ľudovom liečiteľstve.
Materiál:
Popis spracovania:
Po nadojení sa mlieko nechalo sadnúť, zvrchu sa zobrala smotana a mútilo sa maslo. Vyrábalo sa aj z kľaganého mlieka, ale iným postupom – po odvarení urdy sa vrchná hustá spenená časť pozberala do plachtičky, nechala sa odtiecť, vymiesila sa rukami, zaliala teplou vodou a varechou roztrepávala až do hrudky masla. Výroba ovčieho masla bola rozšírená iba na salašoch. V druhej polovici 20. storočia postupne zanikla. V niektorých oblastiach karpatského salašníctva, najmä v okrajových, ho vyrábali zmiešavaním s kravským mliekom.