otvorené ohnisko

otvorené ohnisko
– kúrenisko s otvoreným ohňom používané na varenie, sekundárne aj na osvetľovanie a vykurovanie miestnosti.
Umiestnené bývalo samostatne  v izbe, v novších vývojových štádiách pred čeľusťami pece alebo v dymnej kuchyni, s dymníkom aj bez neho. Obyčajne má tvar oltárovitého obdĺžnikového prístavku pred ústím pece.
Fotogaléria:
Materiál: