otvorené ohniska

kúrenisko s otvoreným ohňom používané na varenie, sekundárne aj na osvetľovanie a vykurovanie miestnosti. Umiestnené bývalo samostatne v izbe alebo v novších vývojových štádiách pred čeľusťami pece v izbe alebo v dymnej kuchyni, s dymníkom alebo bez neho. Obyčajne má tvar oltárovitého obdĺžnikového prístavku pred ústim pece .
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
hlina, kameň
Tematika:
architektúra a bývanie