ostrožníctvo

ostrožníctvo
– remeselná špecializácia kováčstva.

Ostrožníci sa zaoberali sa výrobov ostrohov, ktoré v čase, keď prevládala doprava na koňoch, boli potrebnou súčasťou jazdeckej výbavy. Ostrohy boli aj súčasťou výbavy mužského ľudového odevu – čižiem. Dnes zohrávajú významnú úlohy predovšetkým pri verbungových tancoch na udávanie či sledovanie rytmiky tanca.

Nástroje:
kováčska dielňa, kováčske nástroje, vyhňa