opuka

opuka
usadená hornina zložená z vápentej,ílovitej, piesčitej a kremičitej zložky.Je ľahko spracovateľná Získavanie: ťažbou v kameňolome
Material:
Popis spracovania:
používa sa najmä na výrobu kameniva takže je možná ťažba s odstrelom a následné spracovanie v drvičoch a mlynoch V minulosti sa štiepali a lámali kusy vhodné na výstavbu domov a hlavne hospodárskych častí budov, ale i mestských stavieb i sakrálnych objektov, fortifikačných objektov miest a hradov
Literatúra: