opasok

opasok
(čeres) – široký kožený pás na pridŕžanie odevu a chránenie drieku pri ťažkej práci, doplnok mužského odevu.

Opasok z hladenej kože, široký až 30 cm, sa zapínal vpredu na remienky a kovové spony, ktorého tvar a počet sa krajovo odlišuje. Preložená koža vytvárala vpredu kapsu na uloženie drobných vecí. Vyzdoboval sa vyrážaním motívov do kože, prepletaním remienkov, kovovými gombičkami. Archaická súčasť tradičného odevu, všeobecne rozšírená najmä v horských oblastiach. Od začiatku 20. storočia postupne zanikal, dlhšie pretrval iba v odeve pastierov oviec. Zhotovovali ho remenári, predával sa na jarmokoch a v obchodoch. Opasok sa v jazyku folklóru ustálil vo význame magického predmetu, ktorý prepožičiava hrdinovi nadprirodzenú silu. Motív je známy v podaniach o zbojníkoch, najmä o Jánošíkovi, pre ktorého bol opasok dôležitou súčasťou výstroja.

Termínom opasok sa označovala aj horná časť sukne, ktorá sa priväzovala k pásu.

Materiál:
Remeselná skupina: