onuce

onuce
(kusťonky, omice, šatienky) – pruhy plátna alebo súkna na omotanie nôh.
Archaická súčasť obuvi, doložená už v archeologických nálezoch z veľkomoravského obdobia. Slúžili ako tepelná a mechanická ochrana do vrchnej obuvi. Používali sa do pracovnej i sviatočnej obuvi mužov, žien a detí, do krpcov, do súkennej a pletenej obuvi, do čižiem, bôt a bagančí, v 20. storočí aj do gumených čižiem. V pracovnej obuvi ich často nahrádzala slama, seno, papier. Plátenné onuce sa niekedy impregnovali varením v tuku.