olivinický mramor

olivinický mramor
Hornina obsahuje veľmi vysoký podiel kalcitu, ktorý je rekryštalizovaný z pôvodného predmetamorfného vápenca.
Z ďalších hornín je to olivín, ktorý sa vyskytuje v podobe zelenkasto hnedých zrniečok v základnej hmote. Je to hornina s kryštaloblastickou štruktúrou a vyznačuje sa tým, že kalcitové kryštály zapadajú do seba.
Material: