okno

okno
– otvor v stene so zaskleným rámom určený na osvetľovanie a vetranie uzatvoreného priestoru.
Podľa veľkosti poznáme okná štrbinové (výrez medzi dvoma trámami, obyčajne nezasklený), malé (do 45 cm), stredné (od 45 do 70 cm) a veľké (nad 70 cm). Podľa počtu krídel ich delíme na jednokrídlové a dvojkrídlové, podľa radenie krídel za sebou na okná jedno- a dvojdielne. Podľa otvárania sú okná neotvárateľné a roztváracie (smerom von alebo do vnútra). Podľa počtu sklenených tabličiek v okenných krídlach sa okná delia na dvoj-, troj- a viactabličkové.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: