okenice

okenice
– vonkajšie alebo vnútorné kovové alebo drevené dvierka chrániace okno (na závesoch alebo zasúvacie).
V ľudovom staviteľstve sú doložené od neskorého stredoveku. Železné boli dielom miestnych kováčov a bývali zdobené kovaním. Okrem bezpečnostnej funkcie boli aj dekoratívnym prvkom ľudových stavieb a odrazom majetkového postavenia ich vlastníkov.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: