odevné doplnky

odevné doplnky
– drobné predmety z textilu, kože, kovu a iných materiálov, ktoré mali v mužskom a ženskom odeve praktickú, znakovú, symbolickú alebo ozdobnú funkciu.

Ich zaradenie do odevného celku spresňovalo a špecifikovalo informácie o postavení a vzťahoch jednotlivca v lokálnom alebo širšom spoločenstve a o príležitostiach, na ktoré bol odev určený. Jednofunkčnosť alebo mnohofunkčnosť odevných doplnkov sa menila dobovo, lokálne i regionálne.

Mužské odevné doplnky: kapsa, pomôcka na transport, bola doplnkom pracovného odevu a symbolom odevu pastierov a drevorubačov; opasok mal ochraňovať a upevňovať telo v drieku, bol doplnkom pracovného odevu a symbolom odevu pastierov a drevorubačov; pás, pomôcka na upevnenie odevných súčastí alebo ozdoba, bol doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu (kabanica, halena); pierko, ozdoba a znak mládenca, ženícha a družbu, bolo súčasťou sviatočného mládeneckého a svadobného odevu; remeň, pomôcka na upevnenie nohavíc, bol doplnkom mužského odevu; stuha, pomôcka na upevnenie odevných súčastí alebo ozdoba, bola doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu (košeľa, klobúk); šatka, ochrana hrdla pred chladom alebo ozdoba, bola doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu (vesta); šál, ochrana hrdla pred chladom alebo ozdoba, bol doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu; šperky, pomôcky na upevňovanie odevu alebo ozdoba, boli doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu; valaška, zbraň, bola doplnkom pracovného odevu, symbolom odevu pastierov a drevorubačov; vreckovka, ozdoba, bola doplnkom sviatočného a obradového odevu; zápästky, ochrana zápästia alebo ozdoba, boli doplnkom pracovného a sviatočného odevu. Za odevné doplnky možno považovať i rôzne potreby na fajčenie, ktoré sa nosili v rukávoch kabanice, haleny, v záhrení, v krytí alebo vo vreckách nohavíc, za klobúkom, v opasku. Bola to fajka (zapekačka), mešec na tabak (duhančak, dohančák, machjer) a šparchadlo (šparák, šparcháč), ktoré bolo zavesené na pleci, na opasku alebo na spone pripnutej na košeli.

Ženské odevné doplnky: okružie, ozdoba, bolo doplnkom rukávcov; pás, pomôcka na upevnenie odevných súčastí alebo ozdoba, bol doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu; rukavice, ochrana rúk pred chladom, boli doplnkom pracovného odevu; stuha, pomôcka na upevnenie odevných súčastí alebo ozdoba, bola doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu (rukávce, zástera, čepiec, náhrdelník, účes); šatka, ochrana hlavy a drieku pred chladom alebo ozdoba, bola doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu; šperky, pomôcky na upevnenie účesu a odevných súčastí alebo ozdoba, boli doplnkom pracovného, sviatočného a obradového odevu (gombík, ihlica, náhrdelník, náušnice, prsteň, spona); voňačka, ozdoba, bola doplnkom sviatočného a obradového odevu; zápästky, ochrana zápästia alebo ozdoba, boli doplnkom pracovného a sviatočného odevu.