obsidián

obsidián
Sopečná hornina bohatá na SiO2, ktorá vznikla veľmi rýchlym chladnutím viskóznej kyslej lávy.
Podstatnou zložkou obsidiánu je sklo preto sa niekedy nazýva aj sopečné sklo. Zriedkavo obsahuje aj vyrastlice kremeňa a živca. Láme sa ostrým lastúrovitým lomom, preto sa od paleolitu používal na výrobu nástrojov.
Material: