niť plameňová, flámková

niť plameňová, flámková
 flámková niť ( čes) Nápadná niť, na ktorej sú v určitých vzdialenostiach pozdĺžne zosilnené miesta plamienkového tvaru, čo vytvára efektnú ozdobu

Tkanina vytvorená z týchto nití má nepravidelný plastický povrch, čím pripomína ručne pradenú priadzu. Nazýva sa aj plameňová priadza.

Tento efekt bo známy aj v ľudovej výrobe proi výrobe vlnených diek nazývaných  - surovica.Materiál: