niť bavlnená

niť bavlnená

- niť spriadaná z dovážanej bavlny do rôznych hrúbok a hustoty .

Bavlna bola na Slovensko dovážaná diaľkovým obchodo už v 15.stročí o čom svdčí aj zákaz kráľa Zigmunda Luxmburského z roku 1411 vyvážať ju ďalej z Uhorska nespracovanú - tada ako surovinu.J e  pravdepodobné, že ju dovážali aj skôr. Bavlna boa na nite a neskôr na tkaniny spracovávaná  v remeselníckych dielňach. Bavlnené kaniny okrem normálnej plátnovej a ripsovej väzby umožňovali aj iné . hustejšie väzby - barchet. Nite sa pomerne ľahko farbili prírodnými farbivami, čo bola doména farbiarov. Neskôr bola bavlna na nite spracovávaná v manufaktúrach a továrniach.

Vzhľadom na jej cenu ju najprv používala šľachta  amešťanstvo. V 18. storočí sa dostáva aj medzi ľudové remeselnícke i roľnícke vrstvy obyvateľstva a v  druhej polovici 19 . a v 20.storočí  dosahuje výšivka bavlnenými niľťami, ktoré ponúkal priemysel v širokej farebne škále široké rozšírenie a veľkú škálu použitia  v  ľudovom odeve a bytovom textile na zhotovenie- tkanie materiálov i na  výzdobu.  

Materiál:
Popis spracovania:
priemyselná výroba a následne kúpa v obchodoch, na trhoch, od rôznych predajcov