niť

niť
súhrnný  názov pre vlákno ľubovoľnej dĺžky a malého priemeru
Tneto názov sa používa, len v prípade keď  je potrebné obecne vyjadriť tvar výrobku bez zreteľa na jeho vnútorné usporiadanie , charakteristické vlastnosti.
Materiál:
Popis spracovania:
vyrába sa ručným i strojovým pradením