Németh Ladislav

Németh Ladislav
Obec:
Pastovce (okres Levice)
Okres:
Levice
Samosprávny kraj:
Nitriansky kraj
Remeselná skupina:
Materiál:
kov
Majster ĽUV:
nie
V súčasnosti:
aktívny v oblasti výroby
Spolupráca s ÚĽUV-om:
nie
Žijúci:
áno