nadglazúrové farby

nadglazúrové farby
(emaily) – farby nanesené na vypálenú glazúru.

Nazývajú sa aj farby nízkeho žiaru, vypaľujú sa pri teplote okolo 800 ºC.

Materiál:
Remeselná skupina: