mramor

mramor
Je to kryštalická premenná hornina s viditeľnou mozaikou vzájomne spojených kryštálov. Získavanie: ťažba v kameňolomoch
Je výsledkom premeny vápenca v okolí intrúzie vyvretej horniny. Skladá z kalcitu, pochádzajúceho z vápenca, ale aj z menšieho množstva dolomitu. Ďalšími prímesami býva najmä brucit, olivín, tremolit a serpentintit.
Material:
Popis spracovania:
oddeľovaním blokov mramoru od celku horniny za pomoci dlát, klinov, vŕtania a tepelného narušovania horniny v mieste žiadaného lomu.