modelovanie

modelovanie

tvarovanie polotuhej hmoty

Modelovanie je plastické spracovanie polotuhej hmoty- hliny, cesta, vosku do žiadanej podoby. Modelovanie sa robí rukami i za pomoci nástrojov. Aj vtláčanie do formy je vlastne modelovanie pomocou nástroja s preśne vymedzenými tvarmi .

Modelovanie môže byť súčasťou aj iných techník zhotrovenia výrobkov najmä z hliny. Väčšina modelovaných výrobkov  sa následne spracováva formou vytvrdenia - vypaľovaním, pečením atp. 

Materiály:
Nástroje:

ULUV.sk  >  Virtuálna galéria > Techniky > modelovanie