mliečnik hrnčiarsky Pozdišovce

mliečnik hrnčiarsky Pozdišovce
Kód výrobku:
0410310002
Rozmer:
1 l
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Michalovce
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2013
Typ výrobku:
tradičný