miska majoliková kompótová

miska majoliková kompótová
Kód výrobku:
0440870019
maľovaný jemný okontúrovaný dekor
Rozmer:
v. 5,5 pr. 4,5/10 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Trnava
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2007
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba