misa

misa
(miska) – okrúhla, rôzne hlboká nádoba s oblými, rovnými alebo lomenými stenami, s uchami alebo bez nich.

Veľké misy slúžili na spoločné, malé misy na individuálne jedenie. Misy boli keramické (hlinené, fajansové, porcelánové), drevené, plechové, po roku 1945 aj z plastických látok.

Hlinené a drevené misy sprevádzajú človeka od neolitu. Najstaršie boli neglazúrované, od stredoveku s glazúrou, v 19. storočí i s maľovaným kvetinovým dekorom na dne. Bohato zdobené fajansové misy, vyrábané od 18. storočia, plnili v ľudovom prostredí funkciu reprezentačnú (zdobili sa nimi steny), sviatočnú, obradovú (krstiny, svadba a pod.) i úžitkovú. V hornatých oblastiach Slovenska sa podomovo vyrábali a až do 20. storočia používali jednoduché dlabané drevené misy. Do prvej svetovej vojny ich vyvážali aj do iných častí Uhorska. Zvyk jesť zo spoločnej misy súvisel s tradičným veľkorodinným spôsobom života.