miniatúra majoliková modrá d

miniatúra majoliková modrá d
Kód výrobku:
0470170002
ručne točené na hrnčiarskom kruhu, modrá krycia glazúra, biely dekor maľovaný do surovej glazúry
Rozmer:
v. 5 pr. 4 cm
Farba:
modrá, biela
Región:
Bratislava
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2012
Remeselná skupina:
džbankárska výroba