metla

metla
– nástroj na zametanie.

Vyrába sa z konárov drevín, najčastejšie brezy, zriedkavejšie vŕby a tráv, prevažne z ciroku, v južných oblastiach Slovenska aj z palíc kukurice. Najrozšírenejšia bola na Slovensku výroba brezových metiel. Narezané prútie dĺžky 80 – 150 cm sa prinieslo v zväzkoch na miesto spracovania a podľa veľkosti sa rozdelilo na tri časti: základnú časť tvorili najkratšie rozkošatené konáre, k nim sa priložili stredné dlhé konáre a obložili sa najdlhšími, z ktorých sa v hornej časti upravila rúčka. Niekedy sa rúčka spevnila lieskovým prútom, zasunutým do stredu rúčky. Každá časť prútia sa obviazala húžvou, novšie drôtom. Najmä rúčka sa na troch miestach niekoľkokrát obkrútila drôtom a pevne sa zviazala. Brezové metly sa používali na hrubšie práce, na zametanie dvora, chodníka, ulice, na odmetanie snehu a pod. Na zametanie interiérov sa vyrábali metly z ciroku, úžitkovej obilninovej rastliny, ktorej steblá po vyschnutí spevneli. Zastrihnutá časť stebiel určená na jednu metlu sa preplietla povrazom, aby sa steblá udržali pospolu v plošnom tvare. Do hornej časti stebiel sa zastokla dlhá rúčka z bukového dreva a drôtom sa pevne zviazala s cirokovou časťou. Výrobou metiel sa zaoberalo ¶metlárstvo.

Metla sa používala ako rekvizita pri metlovom tanci (¶tanec s výberom partnera), pri zvykoch počas ¶svadby, pri rôznych magických úkonoch (ochrana proti ¶more). V jazyku folklóru sa vyskytuje v prísloviach („Nová metla dobre metie“ – nový pán, predstavený alebo majiteľ robí vždy poriadok) a prirovnaniach („Lieta ako striga na metle“; „Visia na ňom ako šaty na metle“ a pod.).

Fotogaléria:
Materiál: