meď

meď
– minerál kryštalizujúci v kubickej sústave, chemicky takmer čistá meď (Cu).
Vyskytuje sa zvyčajne vo forme plieškov, kríčkov alebo býva celistvý. Niekedy máva drôtikovitý habitus. Na povrchu je hnedočervená, na čerstvom lome ružovočervená, medenočervená. Vryp je medenočervený. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.
Vzniká druhotne v oxidačnej časti niektorých medených ložísk spolu s kupritom, malachitom a inými sekundárnymi minerálmi. 
Je mäkká, ohybná, taviteľná a kujná.
Materiál: