mažiar

mažiar
– masívna monolitická, spravidla valcovitá nádoba s tĺčikom. 

Mažiare sa používali na tlčenie rastlinných semien (mak, orechy, obilie, kukurica a podobne) a kusovitých (hrudkovitých) surovín (napríklad soľ, cukor, koreniny) v domácnostiach, v lekárňach atď. Vyrábali sa z mosadze alebo liatiny, kovové tĺčiky boli jednostranné alebo dvojstranné. Väčšie mažiare dosahovali výšku 80 cm, menšie 20 – 25 cm. Boli kovolejárskymi výrobkami a nadväzovali na drevené stupy, stupky. Označenia mažiar a stupa, stupka sa v jednotlivých regiónoch prelínali.

2. strelná zbraň zo 14. storočia – delo veľkého kalibru, ktoré sa v 15. a 16. storočí používalo na dobývanie hradov a pevností.

3. zvukové delo používané na strieľanie naslepo pri slávnostných príležitostiach a pri oznamovaní či vítaní príchodu významných hodnostárov (biskup, predstaviteľ krajiny) do mesta, neskôr aj do väčších dedín. V dedinskom prostredí sa z mažiarov strieľalo len ojedinele, zrejme pod vplyvom mestskej prípadne šľachtickej kultúry, najmä na Štedrý večer, pri procesiách na Vzkriesenie a Božie Telo.

Materiál:
Remeselná skupina: