maselnica

maselnica
(dbanka, mútenica, múteľnica, mútovník, zbonka) – rôzne upravená nádoba, v ktorej sa múti maslo.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: