Mandilion

Mandilion
nie rukou stvorený obraz Krista

je výtvarným zobrazením tzv. Mandilionu - podľa  legendy zázračne vytvoreného otlačku Kristovej tváre na plátne. Podľa tejto legendy v čase  Ježíšového pozemského života vládol v Edesse kráľ Abgar, ktorý bol nevyliečiteľne chorý. Dozvedel sa o Ježíšovi a poslal k nemu svojeho sluhu s dopisom, v kterom Ježíša prosil, aby prišiel a uzdravil ho. V prípade, že by Pán nemohl prísť, rozkázal  sluhovi, aby namaľoval Ježíšov obraz a doniesol ho do Edessy. Ježíš Abgarovi odpovedal, že nemôže príjsť, ale až všetko, k čeomu boll poslaný  vykoná, pošle k nemu jednoho zo svojich učeníkov. Sluha se potom dnažoil nakresliť Ježišov portrét, ale nedarilo sa mu to. Tak Ježiš vzal vodu , umyl si tvár a utrel ju do plátna , na ktorom ostal otlačený jeho obraz . Abgar  s radosťou prijal obraz i dopis.

Po zoslaní Ducha Svätého sa apoštolovia rozišli do celého sveta a Tadeáš prišiel do Edessy. Tam  navštívil kráľa, ktorého zázračne uzdravil. Abgar potom dal plátno upevniť na drevo a obraz pzavesil na mestskú bránu.

V 6. st. sa Edessa dostala  pod perskú nadvládu. Roku  944 dal byzantský cisár Konštantin VIII. previesť  obraz, za ktorý zaplatil veľkú cenu, z Edessy do Carihradu.

V době krížiackých výprav  bol obraz odnesený z Carihradu jedným benátsakym dóžom. Na ceste  do Benátek sa loď potopila a obraz sa stratil.

Madilion je obľúbeným zobrazením na ikonostasoch východokresťanských cirkví, kde zvykne byť umiestnený nad cárskymi dverami ikonostasu .

Mandilion svoju obľubu našiel aj v ľudovom maliarstve na skle na severovýchodnom Slovensku , ako o tom svedčí aj obraz, ktorý sa zachoval v zbierkach  Šarišského múzea v Bardejove

Mandilion alebo  mandelion je aj zabudnutý druh mužského odevu - obliekaný cez hlavu bedrovej dĺžky kabát alebo vesta , otvorený po stranách , ktorý sa nosil v Anglicku koncom šestnásteho storočia.

Materiál:
Remeselná skupina: