maľovaný salaš

maľovaný salaš
(maľovaná pastva) – papierový, zriedka plátenný pás s maľbou pastierskych výjavov.

Bol 1 – 3 m dlhý a 10 – 20 cm vysoký. Zakrýval čelo dosky, kde bol rozložený figurálny betlehem. Na Vianoce sa v baníckych domácnostiach kládol do rohu izby, umiestnený bol aj v ciachovni, kde sa baníci zhromažďovali pred fáraním. Maľované salaše sú výtvarným  špecifikom stredoslovenskej banskej  oblasti. Ich vznik siaha do 2. polovice 19. storočia a rozvoj vrcholí v prvej polovici 20. storočia. Maľovali ich prevažne baníci v dvoch najvýznamnejších banských mestách na Slovensku, a to v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici, a v baníckych osadách na ich okolí. Maľované salaše majú súvis s maľovanými pozadiami k figurálnym betlehemom a sú doplnením a rozvinutím betlehemskej pastierskej témy, ako sa opisuje v Evanjeliu podľa  Lukáša (2; 8 – 20).

V ľudovom prostredí ich vzniku ich volali salaš (v Banskej Štiavnici) alebo pastva (v Banskej Bystrici a okolí). Svoj názov dostali od témy, ktorú zobrazujú – život a dianie na salaši, pri pasení oviec a iného dobytka.

Práca pod zemou v tme a vlhku vyvolávala v baníkoch túžbu po slobodnom živote bačov a valachov v slnkom zaliatej prírode, čo zobrazovali vo svojich voľných chvíľach v spojitosti s betlehemským dianím a pastierskou biblickou tematikou. Pastiersku tému rozvíjali zasadenú do kopcovitej krajiny, plnej zelene stromov, krovísk a trávy, akú poznali zo svojho okolia. Vytvorili pestrú zmes variácií, čo svedčí o ich bohatej fantázii a tvorivej invencii.
Maľované salaše zväčša nie sú náhodným dielom, baníci ich nemaľovali jednorazovo len pre seba, ale úspešní autori opakovali svoje kreácie pre užšie či širšie okolie predovšetkým na objednávku. Krehkosť materiálu a postupná strata farebnosti si po častom používaní vyžadovali obnovovanie, a tak vznikali vždy podobné, ale nové diela.

Funkčnosť zviazaná s výročnými zvykmi, prostredie vzniku a používania, opakovanie, variabilita v rámci rovnakej tematiky, výtvarný výraz – to všetko z nich robí časť ľudového umenia.

Materiál: