luby

luby
(lubky, lúbky) – tenké pásiky dreva naštiepané z vhodných druhov stromov alebo krov.
Vyrábajú sa štiepaním polien, hrubých i tenších prútov, ale aj koreňov borovice, smreka, jedle, duba, javora, vŕby, šípa, liesky, osiky, prípadne iných drevín, ktoré umožňujú štiepanie na plátky. Pri dube, javore či lieske je nevyhnutné, aby drevo bolo mladé a nebolo borkavé, teda aby nemalo hrubú, drsnú a suchú kôru. Len vtedy sa drevo dobre štiepe. Z lubov rôznych hrúbok a šírok sa vyrábali rozličné druhy košov a pomôcok do domácnosti, ako sú opálky, rešetá, koše, ležadlá. Na Slovensku sa z nich často robili chrbtové koše s jednou hrubou rúčkou alebo kruhové či elipsovité opálky. Medzi dnes vyrábanými výrobkami z lubov nájdeme chrbtové koše s jedným uchom na boku, koše na drevo s dvoma uchami po stranách, koše na huby s uchom v strede alebo košíky bez rúčok štvorcových či obdĺžnikových tvarov, ako aj iné výrobky podľa tvorivosti a schopností výrobcu.
Materiál:
Popis spracovania:
Na Slovensku sa luby najčastejšie robia páraním (štiepaním) palíc liesky, kmeňov duba alebo javora. Košikári palice liesky alebo siahy duba či javora pred páraním rozpália v peci a potom za horúca kálajú a štiepu na tenké plátky. Ak je však materiál veľmi kvalitný, štiepateľný, možno ho párať aj bez nahrievania, čoho dôkazom je napríklad výrobná technológia pána Barta z Klenovca. Po štiepaní môžu byť luby dosť drsné, čo nie je vhodné na jemnejšie výrobky. Preto sa naštiepané luby začisťujú buď jednoducho nožíkom na kolene, alebo na obojručnom stolci pomocou obojručného noža. Možné sú i ďalšie spôsoby, napríklad dá sa použiť i košikársky hoblík na stenčovanie plátkov z vŕbového prútia.
Literatúra: