Lipa

Lipa
Lipa veľkolistá (SK) Tilia platyphylla Scop.; malolistá (srdcovolistá) Tilia cordata Mill.; Großeblättrige Linde, Linde (D);tilleul (F); basswood, lime (GB,USA) nagylevelű, kislevelű hárs (H)
Belavé, nažltlé a niekedy načervenavé drevo, občas zľahka hnedasté, zelenkavé alebo škvrnité drevo, Textúra je rovnomerná, ľahko fládrovaná v tangenciálnom reze a zľahka pruhovaná v tangenciálnom reze; mäkké drevo, ľahko sa štiepe, vhodné na malé i veľké rezbárske práce, málo trvanlivé drevo , vhodné pod farbu
Materiál:
Výskyt:
Európa; polo tieňová až tieňová drevina rovín, pahorkatín, stredných horských polôh; dáva prednosť kyprým, hlbokým, neutrálnym pôdam. Na Slovensku v dvoch druhoch- veľkolistá a malolistá je veľmi rozšírená v zmiešaných lesoch, parkoch záhradách, na poliach ako solitér.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri ťažbe v zmiešaných lesoch, výrube alejí, parkov a záhrad, rozširovaní ciest
Galéria: