línia odevu

línia odevu
– krivka, ktorú tvorí obrys odevu oblečeného na postave a obrys niektorých jeho častí.
Línia odevu podlieha móde. Poznáme prednú, zadnú a bočnú líniu odevu. 
Ľudový odev na Slovensku má rôzne línie, ktorých cieľom je dosiahnuť konkrétnu siluetu odevu charakteristickú pre odev daného regiónu, vekovej či profesionálnej alebo sociálnej vrstvy.

Materiál:
Remeselná skupina: