Lieska turecká

Lieska turecká
lieska turecká (SK); Colyrus colurna L.; líska turecká (CZ) Turkischer Heselnussbaum(D) bandilla , jagi (IND);
Beľ má načervenavý, jadrové drevo svetlé načervenavo hnedé, textúra prevažne ako koreňovica, veľmi dekoratívna; drevo stredne ťažké, mierne tvrdé, dobre opracovateľné, vhodné pre vnútorné stavebné účely, malý nábytok, intarzie, predmety dennej potreby, blízka príbuzná je lieska lobyčajná, ktorá sa vyskytuje na celom Slovensku.
Materiál:
Výskyt:
stredná a južná Európa, Orient
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
zámerný účelový výrub, pri ťažbe lesa na holo rub, tenké liesky sa môžu získavať pri presvetľovaní lesa.
Galéria: