Lieska obyčajná

Lieska obyčajná
Lieska obyčajná (SK); Coryllus avellana L. ; líska obecná (CZ) ; lesczyna (PL) ; Hasel (D); közölséges mogyoró (H);
Lieska je ker , zriedkavejšie nižší strom s hladkou šedivohnedou lesklou kôrou; Kvety sú dvojaké -samčie - na dlhších jahňadách a samičie , ktoré sedia v pazuchách minuloročných opadaných listov . Plod je oriešok obalený čiastočne zvonkovým nepravidelne zubatým obalom. Drevo je tvrdé , biele a ohybné a používa sa najmä v košikárstve , rezbárstve, tokárstve, na výrobu palíc a obručí v debnárstve. Chutné oriešky obsahujú až 60% oleja, ktorý sa využíva vo voňavkárstve. Listy obsahujú éterický olej.
Materiál:
Výskyt:
Je stredoeurópsky druh, je rozšírená po celej Európe až po 63° severnej šírky a na východ až po Ladožské jazero. Na celom území Slovenska od nížin až po podhorské pásmo.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
presvetľovanie lesa, výrub pri úpravách ciest, čistení porastov pod elektrickým vedením vysokého napätia.
Galéria: