letečko

letečko
(leto, lesola, máj, májik, hájik) – zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami a výduškami, súčasť jarnej obchôdzky.

Pučiaca či olistená vetvička bola symbolom prebúdzajúceho sa života, predstavovala blížiacu sa jarnú a letnú vegetáciu a tvorila protipól Moreny – symbolu zimy.

S letečkom chodili dospievajúce dievčatá buď v samostatnom obrade (západné Slovensko) hneď po zničení Moreny, alebo týždeň po jej vynesení (prevažne na Kvetnú nedeľu) alebo v niektorú nedeľu v čase od nedele Laetare (3 týždne pred Veľkou nocou) do Juraja (24. apríla).

S letečkom chodili po domoch skupiny 3 – 5 dievčat vinšovať zdar v hospodárstve, zdravie v rodine, rozdávali zelené vetvičky. Odmenené boli vajíčkami, prípadne peniazmi (obchôdzky). Niekde s letečkom len prešli dedinou, aby oznámili príchod teplejších dní, tzv. odomykanie zeme. Súčasťou obchôdzky boli piesne, v ktorých jednoduchým, ale jednoznačným spôsobom akcentovali motív vynesenia zimy a prinesenia leta. Spievali sa piesne „Nesieme vám nové leto, zelený háj“; na západnom Slovensku „Buďte, babičky, veselé, šak vám to letečko neseme“ a pod. V súčasnosti pretrváva obchôdzka v repertoári detí najmä na západnom Slovensku.

Materiál: