Ľaliovník tulipánokvetý

Ľaliovník tulipánokvetý
ľaliovník tulipánokvetý (SK); Liliodendron tulipifera;
Svetlý beľ, tmavé prúžky jadra, rovno vláknitá kresba; stabilné drevo, dobrá opracovateľnosť a dokončovateľnosť
Materiál:
Výskyt:
USA, kultivovaný aj v Európe kde sa vyskytuje najmä v parkoch
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri úpravách parkov