kryštálový tuf

kryštálový tuf
Je druh tufu, v ktorom prevažujú úlomky kryštálov - zvyčajne živcov, pyroxénov a amfibolov ako horninových a sklovité úlomky.
Tufy sú zmesou horninových , sklovitých a kryštálových frakcií. Je to jemno až stredozrnná hornina s kryštálmi v popolovej hmote. Kryštály bývajú často s presnými dobre vyvinutými tvarmi-idiomorfné.
Material: