krpce

krpce
(bačkory, bočkory) – nízka kožená mužská, ženská a detská obuv z bravčovej alebo hovädzej kože.

Nadväzujú na starý typ ovinovacej obuvi, u slovanských národov doloženej v 9. – 10. storočí, známy aj u ostatných európskych a mimoeurópskych národov. Už v stredoveku sa stali symbolom roľníckych a sociálne utláčaných vrstiev. Na Slovensku sa ako pracovná obuv udržali najmä v horských a zaostalých oblastiach do začiatku 20. storočia. Najdlhšie pretrvali v odeve pastierov. Všeobecne sa prestali nosiť po prvej svetovej vojne, nahradili ich baganče, topánky.

Jednoduchšou formou, zhotovovanou podomácky, boli krpce z jedného kusa kože obdĺžnikového tvaru, ktorého oba rohy sa na špici priložili k sebe a zošili tenkým pruhom kože. Zadná časť a boky sa vyhli a prichytili remencami prevlečenými cez dierky – stroky. Forma pre ľavú a pravú nohu nebola odlíšená, prispôsobovala sa nosením. Inou formou, zhotovovanou i remeselne, boli krpce zošité dratvou z dvoch samostatných dielov: spodného – podošvy, ku ktorému bol prišitý vrchný diel – zvršok. Krpce sa pripevňovali k nohe remeňmi alebo motúzmi – návlakmi, ovinutými nad členkami. Na izoláciu proti zime a vlhku sa do krpcov nosili onuce a rozličné druhy súkennej alebo pletenej obuvi.

Materiál: