Kristus v hrobe

Kristus v hrobe
motív z Veľkonočného cyklu
veľkonočný motív Krista uloženého v hrobe je častý na ľudových podmaľbách na sklo.
Materiál:
Remeselná skupina: