krígeľ

krígeľ
– nádoba na pivo z keramiky, kameniny, porcelánu alebo zo skla.

Varenie a konzumácia piva podmienili vznik a výrobu rôznych nádob na jeho transport a pitie. Nápoj podobný pivu bol známy už v staroveku. Vznikol pravdepodobne náhodným skvasením obilnej polievky. Prípravu piva poznali aj starí Slovania. Varili ho zo zŕn obilnín – jačmeňa, prosa, ovsa, pšenice i raže. Zrná naklíčené vo vode sušili na slnku alebo nad ohňom, čím vznikol slad. Vysušený sa mlel na žarnovoch, zalial vodou a varil.

Usadenina, ktorá vzniká pri varení piva, sa v celom slovanskom svete nazýva droždie a používa sa ako kvasný prostriedok. Prvá zmienka o používaní chmeľu ako prísady do piva v Európe pochádza z roku 768, keď boli založené chmeľnice vo Francúzsku a v Nemecku. Na našom území sa pridávanie chmeľu rozšírilo v 11. – 12. storočí a varenie chmeleného piva pretrváva i v súčasnosti.

Pramene z raného stredoveku dokladajú, že na Slovensku varili pivo poddaní, šľachta i kláštory. Neskôr sa výroba sústreďovala do vznikajúcich miest, práce sa postupne diferencovali, začalo vznikať pivovarníctvo a sladovníctvo. Konzumácia piva však bola v porovnaní s inými nápojmi nízka. Zvyšovala sa najmä v období pôstov, keď sa pivo často pilo namiesto zakázaného mlieka.

Po druhej svetovej vojne sa kvalita piva výrazne zlepšila, čo spolu s rastom životnej úrovne i s cenovou prístupnosťou podmienilo sústavný rast jeho spotreby. K súčasnej popularite piva v mestskom i vo vidieckom prostredí prispela aj migrácia mužov z niektorých oblastí za prácou do českých krajín, kde je pivo už stáročia najobľúbenejším nápojom.

Materiál:
Remeselná skupina: