kremenný pieskovec

kremenný pieskovec
spevnená klasická usadenina rovnakej veľkosti zŕn ako piesok.
Zrná sú tvorené z 90 % kremeňa alebo rohovca. Podiel nestabilných zŕn nesmie byť vyšší ako 10 %, ílovitej prímesi 20 %. Jednotlivé druhy pieskovca sa rozlišujú podľa minerálov, ktoré tvoria akýsi tmel, alebo dostávajú vlastnosti podľa niektorého vo väčšej miere sa vyskytujúceho materiálu. Kremenné pieskovce s kremičitým tmelom postupne idú až k dokonalo tmeleným kremencom - ortokvarcitom. Častý je tmel karbonátový (kalcitový), hydroxidov železa alebo fluoritový.
Material:
Literatúra: