krčiažtek hrnčiarsky Pozdišovce

krčiažtek hrnčiarsky Pozdišovce
Kód výrobku:
0410130408
Ručne točený na elektrickom hrnčiarskom kruhu, na hrdle tvarovaný pysk, ucho lepené šlikrom, poliaty tmavohnedou hlinkou, stekané vertikálne pásy bielou hlinkou, transparentná bezfarebná glazúra.
Rozmer:
v.17 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Dunajská Streda
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo