krčiažtek hrnčiarsky Pozdišovce

krčiažtek hrnčiarsky Pozdišovce
Kód výrobku:
0410130407
Ručne točený na elektrickom hrnčiarskom kruhu, s tvarovaným pyskom na hrndle, ucho lepené šlikrom, poliaty tmavohnedou hlinkou, stekané biele vertikálne pásy, transparentná bezfarebná glazúra.
Rozmer:
v. 15 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Dunajská Streda
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica