krčah hrnčiarsky vínový

krčah hrnčiarsky vínový
Kód výrobku:
0410130416
Podľa starého džbánu zo západného Slovenska. Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, tvarované hrdlo -  ústie a čiastočné prekrytie hrdla lepeným plátom, plastický reliéfny pásový nalepovaný dekor, farebná glazúra modrá, zelená, alebo hnedá.
Rozmer:
v. 32 cm
Farba:
modrá
Región:
Dunajská Streda
Pôvodný región výskytu:
Bratislavská župa
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
tradičný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo