kravský roh

kravský roh
– rohovina získavaná z rohov hovädzieho dobytka.
Najhľadanejšie a na výtvarné spracovanie najhodnotnejšie sú rohy stepného dobytka, ktorý sa choval aj v oblasti Pusty a juhovýchodného Slovenska. Rohy stepného dobytka sú pokryté bielou vrstvou, majú veľký objem a ich steny sú rovnomerne hrubé po celej dĺžke. Vďaka svojej dĺžke ponúkajú širšie možnosti spracovania ako kratšie rohy iného dobytka. Najcennejšie sú rohy pinzgavského dobytka, najmä rohy mladých býčkov. Kravské rohy sú pre svoju starobu a popraskanosť málo vhodné.
Materiál:
Popis spracovania:
Po odstránení rohového výbežku varením vo vode a potom úderom rohu o drevené brvno spodnou časťou ohybu rohu sa kostný výbežok uvoľní. Po vychladnutí sa vnútrajšok i vonkajšie steny rohu vyčistia nožom, pričom čistenie trvá aj 2 - 3 dni.