krajčírstvo

krajčírstvo
– remeslo zamerané na šitie mužského, ženského a detského odevu i bielizne.

Ako samostatné remeslo sa krajčírstvo vyčlenilo v 13. a 14. storočí, keď sa začali objavovať prvé zmienky o krajčíroch. V 15. storočí vznikali prvé cechy (Banská Štiavnica 1446, Košice 1457, Bratislava, Bardejov 1459, Krupina 1462). Podľa druhu vyrábaného odevu a zväčša i národnosti majstra sa krajčírstvo delilo na niektorých miestach na uhorské a nemecké. Do 17. storočia sa koncentrovalo v slobodných kráľovských a banských mestách, v 17. a 18. storočí vo výraznej miere preniklo do zemepanských a poľnohospodárskych mestečiek, v 18. a 19. storočí aj do dedinského prostredia. Roku 1828 bolo najviac dielní v Bratislave (180) a Košiciach (57). Roku 1890 bolo v slovenských župách 5 315 krajčírskych dielní, 8,3 % zo všetkých remeselných dielní. Krajčírstvo prežívalo v rokoch 1890 – 1910 sústavný rozvoj, ktorý sa prejavil v raste počtu dielní (1900 – 6 637, 1910 – 8 617 dielní) a v zvýšení podielu a vo Zvolenskej župe, potom v Nitrianskej, Bratislavskej, Komárňanskej a Trenčiakrajčírstiev na celkovom počte dielní (1910 na 11,7 %). Nadpriemerný bol podiel dielní v Turčianskej nskej župe.

Okrem remeselných krajčírstiev existovalo aj šitie a vyšívanie bielej i posteľnej bielizne a bytového textilu, ktoré vykonávali takmer výhradne ženy (švački). Roku 1890 bolo v slovenských župách 3 316 šijacích dielní, 1900 – 3 445 a 1910 – 3 891 dielní (tvorili 5 – 5,3 % zo všetkých dielní). Najhustejšie sa vyskytovali v Bratislavskej, Ostrihomskej, Novohradskej a Gemerskej župe, slabý výskyt bol v Hontianskej, Turčianskej, Oravskej a Šarišskej župe.

Rozvoj krajčírstiev ovplyvnil v 19. storočí vynález šijacieho stroja. Koncom 19. storočia sa rozšíril v remeselných dielňach a v prvých desaťročiach 20. storočia aj v domácnostiach. V 19. storočí sa krajčírstvo špecializovalo na mužské, ženské a na šitie bielizne. Roku 1930 bolo na Slovensku 3 861 mužských krajčírstiev zamestnávajúcich 7 476 pomocníkov a učňov a 1 963 dámskych krajčírstiev so 4 301 zamestnanými osobami. V 30. rokoch minulého storočia bolo založených viacero podnikov na výrobu konfekčného odevu (Rolný, Nehera a Magura), ktoré postupne zatláčali remeselné krajčírstvo. Krajčíri naďalej šili ľudové odevy a odevy pre stredné vrstvy, zatiaľ čo robotnícke vrstvy si začali osvojovať konfekčný odev, ktorý sa rozširoval prostredníctvom jednak obchodnej siete, jednak agentov. Po zákaze remeselného podnikania roku 1948 sa krajčíri združovali do družstiev. Prvé družstvá vznikli ešte pred rokom 1918, ale najmä po roku 1918, no ich hlavnou úlohou bolo šitie odevov pre verejné potreby (armádu, ústavy). Šitie ľudového odevu, najmä ženského, ojedinele pretrvalo aj po roku 1948 v remeselnej výrobe, ale prevažne sa dialo podomácky.

Patrónom krajčírov bol sv. Ján Krstiteľ.

Technika výroby:
nášivka, aplikácia, pačvork (patchwork), ručný steh, steh, stehovanie, strojový steh, šev
Nástroje:
ihla
Výrobca:
Andrášiková Alžbeta, APZ Liptovský Hrádok, n. o., Augustínová Viera, Baková Jarmila, Balogová Elena, Boboňková Juliana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bozó Andrea Németh, Brisudová Zuzana, Brtáňová Zuzana, Bubáková Zdenka, Bulík Ivan, Chrenová Lenka, Čubaňová Júlia, Dvořáčková Monika, Ficeková Vanda, Geletová Katarína, Grác Peter, Grmanová Dana, Hanusová Jana, Henzélyová Aurélia, Herichová Anna, Hlucháňová Alena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Holická Eva, Holínková Halina, Hubková Katarína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Ilenčíková Dana, Jamrichová Jana, Jankovičová Eva, Jánska Hana, Jasenská Anna, Jašíková Helena, Jenčová Anna, Juračková Hedviga, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jurčovičová Margita, Kacejová Ľudmila, Kačiaková Viera, Karahuta Jozef, Cipisek, Kasardová Ivana, Kaštierová Gabriela, Kočiová Petra, Kolibárová Anna, Konečná Michaela, Kostrábová Mária, Kravcová Gabriela , Kriglerová Janka, Kucbeľová Jana, Kurčíková Tholt Henrieta, Kurhajcová Helena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kvasnicová Zuzana, Labudová Zuzana, Lasicová Mariana, Laššuová Edita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Líšková Mária, Lörincová Marta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lukáčová Andrea, Machová Emília, Marčáková Magdaléna (CONTOSO), Marcineková Elena, Matejová Saskia, Mikocziová Zuzana, Mrázek Tomáš, Nagyová Božena, Novomeská Marcela, Palugová Ivana, Paulovičová Antónia, Peťková Daniela, Pokrivňáková Anna, Poncik Ľubica, Prejsová Anna, Príbeliová Anna, Privitschová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rabadová (Galášová) Veronika, Rožňovcová Kristína, Seewaldová Zuzana, Seriš Dominik, Skalická Hildegarda, Sotáková Elena, Štefáňaková Gabriela, Steinbach Jitka, Štipáková Renáta, Suchá Gabriela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Šuranová Jozefína, Szélesyová Nadežda, Ťapuchová Daniela, Taricsová Helena, Tokajová Monika, Vaculová Vlasta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Viskupová Zuzana, Vojtková Paulína, Zapletalová Monika, Závadová Hana, Zemanová Uršuľa, Žilinská Magdaléna