kožuštek

kožuštek
(cucaj, kamizol, kožuch, kozačik, kožušanka, brusliak, serdak, skorianik) – ovčí kožuch bez rukávov kryjúci hornú časť trupu, súčasť mužského, ženského a detského odevu.

Archaická súčasť odevu nielen slovanských, ale aj ostatných európskych národov. Výrobcami kožúškov boli dedinskí vyučení i nevyučení kožušníci (kožušníctvo). Lícnou stranou kožúška bola blana, biela alebo zafarbená nahnedo, rubovou stranou kožušina. Pôvodný tvar kožky sa využíval pri jednoduchých strihoch, zložitejšie napodobovali línie dobového odevu, najmä na ženských kožúškoch z konca 19. a začiatku 20. storočia. Zapínali sa v strede, mužské pracovné kožúšky aj na boku alebo na pleci.

Na celom Slovensku bol kožuštek bežne rozšírenou súčasťou všedného i sviatočného odevu. V horských oblastiach sa nosil takmer po celý rok, v lete s kožušinou vyvrátenou von alebo prehodený cez plece (muži). Formy a výzdoba farebnými aplikáciami, lemovaním, výšivkou atď. sa obmieňali dobovo i regionálne, podľa veku, príležitostí a podľa schopností miestnych kožušníkov.

Materiál:
Remeselná skupina: