košikárstvo

košikárstvo
- výroba a predaj predmetov zhotovených spletaním prírodných materiálov a vláken.
Košikári vyrábali prevažne spletaním rastlinných materiálov, ako je prútie, slama, lyko, korienky, luby (z duba, smreka, liesky alebo javora), liany, kukuričné šúpolie, pálka a iné, rôzne druhy košíkov, zásobníkov, tašiek, pomôcok pre domácnosť, stavebných dielcov, nábytku a podobne.
Výrobca:
Barto Ondrej, majster ľudovej umeleckej výroby, Beňo Peter, Bilka Josef, Blaho Anton, Boďa Jozef, Bohuš Štefan, Bukaiová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bukaiová Rozália, Caňo Ladislav, Chudá Zdenka, Čuporák Ján, Demáček Ondrej, Ďuriška Ivan, Eskűdt Štefan, Fógelová Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Forová Terézia, Fraňo Milan, Gyurusiová Valéria, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hajtún Ľubomír, Hlinicová Agáta, Juriga Peter, Kesziová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kiliková Oľga, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kliman Štefan, Kovács Ladislav, Kovácsová Gizela, Kyseľ Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Lalák Július, Lastovka Igor, Lešková Miroslava, Lička Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Lörinc Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Mareček Miroslav , Marko Ilona, Matiaško Ján, Melich Pavol, majster ľudovej umeleckej výroby, Miškovičová Alžbeta, Mokrý Ladislav, Moravčík Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Navrátil Rudolf, majster ľudovej umeleckej výroby, Nikodemová Zuzana, Ondrovič Štefan, majster ľudovej umeleckej výroby, Orosová Jana, Petruška Ján, Poľanský Vasil, Rapko Ján, Rehorčík Jaroslav, Revallo Milan , Rigo Vendelín, majster ľudovej umeleckej výroby, Rigó Vojtech, Rudíková Erika, Sas Volodymyr, Sasová Mária, Šavrtka Florián, majster ľudovej umeleckej výroby, Siman Pavel, Šimoničová Gizella, Slobodová Mária, Spáčil Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Spáčil Peter, majster ľudovej umeleckej výroby, Spáčilová Katarina, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Štefániková Mária, Štefek Ján, Šulek Jozef, Šušková Emília, Tencer Karol, majster ľudovej umeleckej výroby, Tomková Margita, Trnka Milan, Uhliar Jozef, Vajdová Tatiana, Varga Kálmán, Vaško Anton, majster ľudovej umeleckej výroby, Vrtich Pavol, majster ľudovej umeleckej výroby, Vrtichová Viera, Zaklai Samuel, Zeman Ján, majster ľudovej umeleckej výroby