Košikárske kurzy ÚĽUV-u

Vo Dvore remesiel v ÚĽUV-e máme viacročnú tradíciu úspešných košikárskych kurzov
Od roku 2001 sme v ÚĽUV-e zorganizovali viacero kurzov rozličného rozsahu. Od úplne základných kurzov v dĺžke trvania 10 h. na ktorých si záujemcovia jeden deň upletú kruhovú prútenú podložku a na druhý deň prútenú misku, cez pokročilejší kurz ktorý trvá 30 hodín a kurzisti si z neho odnesú vlastnoručne upletený košík s dvoma uchami a nákupný oválny košík s rúčkou až ku kurzu akreditovanému Ministerstvom školstva, po absolvovaní ktorého obdržia účastníci certifikát a okrem všetkých vyššie spomínaných výrobkov si zhotovia a z kurzu odnesú veľký kôš na bielizeň s vekom. Atmosféru na kurzoch Vám priblížia obrázky.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
prírodné pletivá
Tematika:
remeslá a domáca výroba