kosec

kosec
– osoba kosiaca obilie, krmoviny alebo trávu.

Koscami boli prevažne muži, ženy kosili len vo výnimočných prípadoch (vdovy, v období vojen, odchody mužov za prácou a podobne).

2. plošná miera lúk. Kosec predstavoval plochu, ktorú 1 osoba skosila za 1 deň. Táto miera je doložená od stredoveku. Jej reálna veľkosť bola podmienená kvalitou lúk. Stredovekou oficiálnou mierou lúk bol kráľovský kosec, t. j. 72 × 12 kráľovských siah (84,4 ára). Reálny výkon v kosení lúk bol 800 – 1 300 štvorcových siah na 1 osobu za 1 deň pri 12-hodinovej práci. Tomuto výkonu sa prispôsobila i norma urbárskej regulácie z roku 1767, ktorá predpisovala 800 štvorcových siah (28,7 ára).